ΑΜΕΑ
Οπτικά Βοηθήματα
ΑΜΕΑΑΜΕΑΑΜΕΑ

banner dimotikos fotismos

banner dimotikos fotismos

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-19 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

  • 10 Μάιος 2017 |
  • ΑΜΕΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-19 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

 Με την έγκριση της Β' φάσης (Επιχειρησιακό Σχέδιο) και της έκθεσης των διαδικασιών κατάρτισης ολοκληρώθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κιλελέρ για την περίοδο 2015-19.

Συγκεκριμένα μέσα από δύο διαδικασίες ανοικτής διαβούλευσης δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε δημότη αλλά και ενδιαφερόμενο πολίτη και φορέα να εντοπίσει τα προβλήματα και να καταθέσει τις προτάσεις του τόσο κατά την διαμόρφωση της Α' Φάσης (Στρατηγικό Σχεδίο) όσο και κατά την Β' Φάση (Επιχειρησιακό Σχέδιο). Παράλληλα, οι υπηρεσίες, τα Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου υπέβαλλαν τις δικές τους προτάσεις.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία και μετά από την ανόλογη επεξεργασία από το αρμόδιο Τμήμα Προγραμματισμού και σχετική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθμ 274/2015 απόφασή (Α' Φάση) και 96/2017 (Β' Φάση).

Επίσης, το Δ.Σ Κιλελέρ -με την υπ΄αριθμ. 97/2017 απόφαση του-  προχώρησε στην έγκριση της έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-19.

Πλέον ο Δήμος Κιλελέρ, πέραν της εκπλήρωσης της τυπικής υποχρέωσης κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος, έχει στην διάθεσή του μια ρεαλιστική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και ένα εργαλείο σχεδιασμού και προγραμματισμού δράσεων προσανατολισμένο στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων και επίτευξης του οράματος που είναι :

  • η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής,
  • η αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα,
  • η δημιουργία ενός δήμου ελκυστικού για τον επενδυτή, τον δημότη και τον πολίτη γενικότερα
  • η προώθηση μιας ισόρροπης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης της περιοχής,
  • η προστασία του φυσικού και βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος,
  • η ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου μέσω της αναβάθμισης της διοικητικής του ικανότητας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες
  • η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου

Δείτε περισσότερα link

επιστροφή στην κορυφή