Αποφάσεις

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 2020-2021

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κιλελέρ, με θητεία για ένα (1) έτος ήτοι από 1-92020 μέχρι 31-8-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει τις πατακάτω αρμοδιότητες:

Συννημένο αρχείο

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team