Εργα ΠΑΑ & Leader

Έργα του Δήμου ενταγμένα στο ΠΑΑ & Leader

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0016029040)

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0016029040

ΠΑΑ 2024-20

Μέτρο 4 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» / Δράση  4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Α.Π. . 488/10.2.2020 (ΑΔΑ: 6ΣΩΠ7ΛΡ-ΧΟΩ) ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

2.200.000,00 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ,  (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ)

2.200.000,00 €

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η πράξη συμβάλλει στην μείωση κατανάλωσης νερού και ενέργειας για την λειτουργία του δικτύου διανομής. Αυτό οδηγεί σε ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα και στην αειφόρο ανάπτυξη. Η μείωση του κόστους παραγωγής θα έχει θετικές επιπτώσεις και στην αναζωογόνηση της υπαίθρου, αφού θα αυξηθεί το περιθώριο κέρδους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και θα καταστήσει πιο ελκυστική την ενασχόληση και πιθανόν την εγκατάσταση νέων αγροτών και επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφορά την βελτίωση υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων:

1)  στην  Τ.Κ.Μικρού Βουνού ΔΕ Κραννώνα με την κατασκευή νέων αγωγών  μεταφοράς  νερού συνολικού μήκους 16024 μ

2) στην Τ.Κ  Νέου Περιβολίου ΔΕ Κιλελέρ (θέση Αβεράδες) με την κατασκευή νέων αγωγών συνολικού μήκους 8385 μ 

3)  στην  Τ.Κ.  Νέου  Περιβολίου ΔΕ Κιλελέρ (θέση Ξηροβούνι)  με  την  κατασκευή  νέων  αγωγών  συνολικού  μήκους 4600 μ.

Οι νέοι υπόγειοι αγωγοί  θα εξοικονομήσουν σημαντικές ποσότητες νερού και ενέργειας καθώς   θα   υποκαταστήσουν μερικώς επιφανειακό δίκτυο, από ταχυσύνδετους χαλύβδινους σωλήνες και πεπαλαιωμένο υπόγειο δίκτυο από σωλήνες PVC.

 

 

Τηλέφωνα Υπηρεσιών

stoixia epikinonias sidebanner 400

Υπηρεσίες Του Δήμου

Διαρθρωση Υπηρεσιών Δήμου

Κεπ Δημου Κιλελερ

kep 1 banner

Κέντρο Κοινότητας

kentro koin banner 500

Εκτέλεση Προϋπολογισμού

budget banner 500

Διαφάνεια Στο Δήμο

banner diavgia

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team