Φιλόδημος Ι Αντώνης Τρίτσης

Εργα του Δ. Κιλελέρ στα προγράμματα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Βελτίωση Υποδομών Δικτύου Υδρευσης Δήμου Κιλελέρ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι

υπ’αρ. 18334/10.5.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Ω0465ΧΘ7-Τ05) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

α.π.39160 /27.7.2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΦΤ465ΧΘ7-ΨΚ0) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ»

- α.π. 829/18.6.2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

- υπ΄αριθμ. 103/2020 (ΑΔΑ: 6ΟΙΔΩΕΝ-ΧΣ9) Δ.Σ. ΚΙΛΕΛΕΡ

- υπ΄αριθμ 179/2020 (ΑΔΑ: 6ΑΕ0ΟΚΚ3-Ρ52) Δ.Σ ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

2.997.805,48 € πλέον ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πράξη θα υλοποιηθεί ως εξής (μετά την απόφαση ένταξης) σε τρία υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Χάλκης και διασύνδεση εξωτερικού δικτυόυ ΔΕ Πλατυκάμπου και ΔΕ Κιλελέρ μέσω υφιστάμενων δικτύων και υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια,     εγκατάσταση     και     θέση     σε    λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : Απασχόληση αρχαιολόγου

Τηλέφωνα Υπηρεσιών

stoixia epikinonias sidebanner 400

Υπηρεσίες Του Δήμου

Διαρθρωση Υπηρεσιών Δήμου

Κεπ Δημου Κιλελερ

kep 1 banner

Κέντρο Κοινότητας

kentro koin banner 500

Εκτέλεση Προϋπολογισμού

budget banner 500

Διαφάνεια Στο Δήμο

banner diavgia

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team