>

Φιλόδημος

Συμμετοχή του Δ. Κιλελέρ στα προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι & ΙΙ

LINK: https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-2/apofasis-entaksis-2/prosklisi-i-filodimos-ii
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι α.π. 5132/23.2.2018 (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ α.π. 19776/15.5.2018  (ΑΔΑ: ΨΜΥ4465ΧΘ7-Τ1Ω) ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΠΥ ΕΝΤΑΞΗΣ  285.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά την προμήθεια των παρακάτω Μηχανημάτων Έργου:

  • Ενας (1) καινούργιος Εκσκαφέας – Φορτωτής. Ελαστιχοφόρος, ισχύος 90–130 hp, χωρητικότητας μπροστινού κάδου 0,9–1,5 m3, και βάθους εκσκαφής τουλάχιστον 5 m.
  • Δύο (2) μεταχειρισμένα φορτηγά ανατρεπόμενα, 3-αξονικά ή 4-αξονικά μικτού βάρους 25–35 τόννων, με ενισχυμένη καρότσα hardox για μεταφορά αδρανών.
  • Ενα (1) μεταχειρισμένο φορτηγό ανατρεπόμενο, ελαφρού τύπου, 2-αξονικό, μικτού βάρους 15–25 τόννων και μήκους καρότσας 6m. 
LINK: https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-2/apofasis-entaksis-2/prosklisi-ii-filodimos-ii
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ α.π 5133/23.2.2018 (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ α.π. 54634/8.10.2018 (ΑΔΑ: 6ΨΧΚ465ΧΘ7-ΑΞΠ) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΠΥ ΕΝΤΑΞΗΣ  147.998,46€ (με ΦΠΑ 24%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά την κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ στο σύνολο των ενεργών σχολικών μονάδων του Δήμου Κιλελέρ που θα πληρούν τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας

LINK: https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-2/apofasis-entaksis-2/prosklisi-iii-filodimos-ii
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ α.π 7244/13.4.2018 (ΑΔΑ:  ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ) ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π.: 29894/21.6.2018  (ΑΔΑ: 7ΥΡΑ465ΧΘ7-34Τ) ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΠΥ ΕΝΤΑΞΗΣ  400.000,00 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Κιλελέρ

LINK: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosI/
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι υπ’αρ. 18334/10.5.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Ω0465ΧΘ7-Τ05) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ α.π.39160 /27.7.2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΦΤ465ΧΘ7-ΨΚ0) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ  Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΕΛΕΡ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΠΥ ΕΝΤΑΞΗΣ  2.997.805,48 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η πράξη θα υλοποιηθεί ως εξής (μετά την απόφαση ένταξης) σε τρία υποέργα:

  • ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Χάλκης και διασύνδεση εξωτερικού δικτυόυ ΔΕ Πλατυκάμπου και ΔΕ Κιλελέρ μέσω υφιστάμενων δικτύων και υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων»
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια,     εγκατάσταση     και     θέση     σε    λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ»
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : Απασχόληση αρχαιολόγου
LINK: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosI/
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι α.π. 40411/2.8.2018 (ΑΔΑ: 67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ α.π. 60606/31.8.2018 (ΑΔΑ: 6ΛΑΣ465ΧΘ7-6ΟΧ) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΠΥ ΕΝΤΑΞΗΣ  1.771.479,12€ με ΦΠΑ 24%
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και βελτίωσης τμημάτων του αγροτικού οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ.

  • Το συνολικό μήκος των δύο οδών που θα ασφαλτοστρωθούν ανέρχεται σε 6.984,00μ.
  • -Το πρώτο τμήμα αφορά τον αγροτικό δρόμο που διέρχεται από την οδό Αγιάς έως την είσοδο του οικισμού της Γλαύκης  (μήκος 6.200,00μ).
  • -Το δεύτερο τμήμα είναι αγροτικός δρόμος που βρίσκεται περιφερειακά του οικισμού του  Πλατυκάμπου (μήκος 784,00μ).

Τηλέφωνα Υπηρεσιών

stoixia epikinonias sidebanner 400

Υπηρεσίες Του Δήμου

Διαρθρωση Υπηρεσιών Δήμου

Κεπ Δημου Κιλελερ

kep 1 banner

Κέντρο Κοινότητας

kentro koin banner 500

Εκτέλεση Προϋπολογισμού

budget banner 500

Διαφάνεια Στο Δήμο

banner diavgia

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.  Design & Development by Sysupport Team