>

Φιλόδημος

Συμμετοχή του Δ. Κιλελέρ στα προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι & ΙΙ

LINK: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosII/
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι α.π. 5132/23.2.2018 (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ α.π. 19776/15.5.2018  (ΑΔΑ: ΨΜΥ4465ΧΘ7-Τ1Ω) ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΠΥ ΕΝΤΑΞΗΣ  285.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά την προμήθεια των παρακάτω Μηχανημάτων Έργου:

  • Ενας (1) καινούργιος Εκσκαφέας – Φορτωτής. Ελαστιχοφόρος, ισχύος 90–130 hp, χωρητικότητας μπροστινού κάδου 0,9–1,5 m3, και βάθους εκσκαφής τουλάχιστον 5 m.
  • Δύο (2) μεταχειρισμένα φορτηγά ανατρεπόμενα, 3-αξονικά ή 4-αξονικά μικτού βάρους 25–35 τόννων, με ενισχυμένη καρότσα hardox για μεταφορά αδρανών.
  • Ενα (1) μεταχειρισμένο φορτηγό ανατρεπόμενο, ελαφρού τύπου, 2-αξονικό, μικτού βάρους 15–25 τόννων και μήκους καρότσας 6m. 
LINK: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosII/
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι α.π 5133/23.2.2018 (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ α.π. 54634/8.10.2018 (ΑΔΑ: 6ΨΧΚ465ΧΘ7-ΑΞΠ) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΠΥ ΕΝΤΑΞΗΣ  147.998,46€ (με ΦΠΑ 24%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά την κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ στο σύνολο των ενεργών σχολικών μονάδων του Δήμου Κιλελέρ που θα πληρούν τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας

LINK: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosII/
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι α.π 7244/13.4.2018 (ΑΔΑ:  ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ) ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π.: 29894/21.6.2018  (ΑΔΑ: 7ΥΡΑ465ΧΘ7-34Τ) ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΠΥ ΕΝΤΑΞΗΣ  400.000,00 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Κιλελέρ

LINK: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosI/
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι υπ’αρ. 18334/10.5.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Ω0465ΧΘ7-Τ05) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ α.π.39160 /27.7.2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΦΤ465ΧΘ7-ΨΚ0) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ  Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΕΛΕΡ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΠΥ ΕΝΤΑΞΗΣ  2.997.805,48 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η πράξη θα υλοποιηθεί ως εξής (μετά την απόφαση ένταξης) σε τρία υποέργα:

  • ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Χάλκης και διασύνδεση εξωτερικού δικτυόυ ΔΕ Πλατυκάμπου και ΔΕ Κιλελέρ μέσω υφιστάμενων δικτύων και υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων»
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια,     εγκατάσταση     και     θέση     σε    λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ»
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : Απασχόληση αρχαιολόγου

LINK: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosI/
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι α.π. 40411/2.8.2018 (ΑΔΑ: 67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ α.π. 60606/31.8.2018 (ΑΔΑ: 6ΛΑΣ465ΧΘ7-6ΟΧ) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΠΥ ΕΝΤΑΞΗΣ  1.771.479,12€ με ΦΠΑ 24%
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και βελτίωσης τμημάτων του αγροτικού οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ.

  • Το συνολικό μήκος των δύο οδών που θα ασφαλτοστρωθούν ανέρχεται σε 6.984,00μ.
  • -Το πρώτο τμήμα αφορά τον αγροτικό δρόμο που διέρχεται από την οδό Αγιάς έως την είσοδο του οικισμού της Γλαύκης  (μήκος 6.200,00μ).
  • -Το δεύτερο τμήμα είναι αγροτικός δρόμος που βρίσκεται περιφερειακά του οικισμού του  Πλατυκάμπου (μήκος 784,00μ).

Ακολουθήστε μας

Τηλέφωνα Υπηρεσιών

stoixia epikinonias sidebanner 400

Υπηρεσίες Του Δήμου

Διαρθρωση Υπηρεσιών Δήμου

Κεπ Δημου Κιλελερ

kep 1 banner

Εκτέλεση Προϋπολογισμού

budget banner 500

Διαφάνεια Στο Δήμο

banner diavgia

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.  Design & Development by Sysupport Team