>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανοιχτός Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός: "Προμήθεια Και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Για Την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Του Δ. Κιλελέρ"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ"

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 12/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 388.268,80 €.

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.Design & Development by Sysupport Team