>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΕΤΟΥΣ 2020»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 55.686,54 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, έτους 2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.  Design & Development by Sysupport Team