>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΕΤΟΥΣ 2020»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 41.661,77 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΕΤΟΥΣ 2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενες μέσες ημερήσιες τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων, όπως αυτές προσδιορίζονται από το εκδιδόμενο καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων για το νομό Λάρισας και για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ.

Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι της ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ.

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.  Design & Development by Sysupport Team