Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 77,2 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ 5ΕΤΙΑ (2022-2026)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Του Αντιδημάρχου Δήμου Κιλελέρ

Εκτίθενται σε φανερά προφορική πλειοδοτική δημοπρασία δημοτικές εκτάσεις 77,2 στρεμμάτων του Δήμου Κιλελέρ για καλλιέργεια για μια 5ετία, ήτοι 2022-2026.

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή με προφορικές προσφορές και θα διεξαχθεί :
Στο Δημαρχείο Δήμου Κιλελέρ στη Νίκαια, στις 10 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00-11.30 λήξη προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, που έχει οριστεί με την αριθμ. 173/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκωνσταντίνο Κωνσταντίνο πρόεδρο της επιτροπής με αναπληρωματικό τον Αντιδήμαρχο κ. Χονδρονάσιο Αλέξανδρο και μέλη τους Δημοτικούς Συμβούλους Ζωιοπούλου-Χριστοδούλου Ελένη με αναπληρωματικό τον Φιλιππούλη Κων/νο και την Δημοτική Σύμβουλο Ανυφαντή-Οικονόμου Ζωή με αναπληρωματικό τον Μακρόπουλο Αθανάσιο.

Συννημένα αρχείο

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team