>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

δ ι α κ υ ρ ή σ σ ε ι

συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλατος για τις ανάγκες του Δήμου Κιλελέρ και των φορέων του για ένα έτος (2020-2021)» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης ανάθεσης της σύμβασης

 1. Κριτήριο για την προμήθεια Ελαιολάδου - Οπωροκηπευτικών – Κρεάτων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, στο Νομό Λάρισας όπως
  αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της
  Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ή από το παρατηρητήριο τιμών κατά το χρόνο παράδοσής τους στο
  Δήμο,
 2. Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα
  με την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, με σταθερές τιμές των ειδών παντοπωλείου, αρτοποιίας
  – ζαχαροπλαστικής και φρέσκο γάλα , συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.575,78€
  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της με επιβάρυνση
των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2029 και 2021 με τα ακόλουθα στοιχεία και όρους:

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.  Design & Development by Sysupport Team