Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τεύχος δημοπράτησης του έργου ''ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΚΙΛΕΛΕΡ''

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Εκτιμώμενης αξίας 483.870,48 Ευρώ

( πλέον Φ.Π.Α. 24% )

 

που θα διεξαχθεί συμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και β) τους όρους της παρούσας

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team