Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τεύχος δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων οικισμού Νίκαιας και διαμόρφωση χώρων πρασίνου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας 400.000 Ευρώ

( Πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team