>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τεύχος δημοπράτησης του έργου "Δίκτυα Ακαθάρτων Νίκαιας"

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή  αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ

Εκτιμώμενης αξίας 4.838.709,68 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.Design & Development by Sysupport Team