Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τεύχος δημοπράτησης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:


ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ

Εκτιμώμενης αξίας 588.709,68 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team