Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τεύχος δημοπράτησης του έργου ''Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων στην ΤΚ Αγίων Αναργύρων"

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

διακηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής η οποία θα υποβληθεί με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ»
Προϋπολογισμού 74.400,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team