Τεχνική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία

Χορήγηση άδειας διακοπής κυκλοφορίας

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Ακριβή στοιχεία για τη διακοπή κυκλοφορίας (ημέρα, ώρες, τμήμα της οδού)
  3. Σε περίπτωση οικοδομικών εργασιών:

και ανάλογα με την περίπτωση:

  1. άδεια οικοδομής
  2. άδεια κατεδάφισης
  3. άδεια εκσκαφής

Συνημμένα

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team