Οικονομική Υπηρεσία

Οικονομική Υπηρεσία

Διαγραφή οφειλής

Δικαιολογητικά

Για τη διαγραφή οφειλής, είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Aίτηση πρωτοκολλημένη
  2. Ταυτότητα του οφειλέτη εάν καταθέσει ο ίδιος την αίτηση ή προκειμένου να πάρει την απάντηση τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του
  3. Oποιοδήποτε επίσημο έγγραφο μπορεί να βεβαιώσει τους λόγους που επικαλείται ο δημότης για τη διαγραφή

Για πρόστιμα ΚΟΚ

  1. Για την πώληση οχήματος, τη μεταβίβαση από το Μηχανολογικό (όχι τιμολόγιο πώλησης, όχι ιδιωτικό συμφωνητικό)
  2. Για λανθασμένα στοιχεία οχήματος, την άδεια κυκλοφορίας

Συνημμένα

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team