Τμήμα Πολεοδομίας

Τμήμα Πολεοδομίας

Βεβαίωση χρήσης γης για ακίνητο εντός σχεδίου πόλης

Απαιτούμενες πληροφορίες

  1. Περιοχή-συνοικία
  2. Πλήρης διεύθυνση (οδός-αριθμός)
  3. Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου
  4. Η ζητούμενη δραστηριότητα
  5. Σε περίπτωση εταιρίας τα στοιχεία του εκπροσώπου

Συνημμένα

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team