Ηλεκτρονικά Αιτήματα

e-υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

Ο Δήμος Κιλελέρ, στην προσπάθειά του για την βέλτιστη αναβάθμιση των υπηρεσιών, προσφέρει στους Δημότες του Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας επίσημα έντυπα, να τα συμπληρώσετε, είτε ηλεκτρονικά, πριν την εκτύπωση, είτε με το χέρι εκ των υστέρων και να τα καταθέσετε στην ανάλογη υπηρεσία.

Επίσης προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου, ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία για διεκπεραίωση και επιστρέφεται στον αποστολέα ο μοναδικός κωδικός του αιτήματος.

Ο δημότης ενημερώνεται αυτόματα, εφόσον επιθυμεί, με email για την κατάσταση του αιτήματος του. 

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων που προσφέρει η πύλη στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government) αφορά σε πρώτη φάση τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
  • Αντίγραφα στοιχείων οικοδομικών αδειών
  • Βεβαίωση τελεσιδικίας πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως
  • Παροχή των αντιγράφων πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως στους ενδιαφερόμενους
  • Έλεγχος οικοδομών για τυχόν επικίνδυνες κατασκευές
  • Άλλα Αιτήματα για Θέματα Πολεοδομίας

Προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων είναι η εγγραφή σας ως χρήστη στη διαδικτυακή μας πύλη και η συμπλήρωση όλων των στοιχείων σας.

Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που δεν προσφέρεται Ηλεκτρονική Αίτηση μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα e-υπηρεσίες .

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team