Σχετικά Με Το Δήμο

Οργανωτική δομή δήμου Κιλελέρ

ORGANOGRAMA

Στην ενότητα αυτή, θα βρείτε πληροφορίες (διευθύνσεις, τηλέφωνα, αρμοδιότητες κλπ.) σχετικά με την οργανωτική δομή του Δήμου Κιλελέρ, δηλαδή το Γραφείο Δημάρχου, τους Αντιδημάρχους, το Δημοτικό Συμβούλιο, τις Δημοτικές Κοινότητες, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τις Υπηρεσίες, καθώς επίσης και για όλες τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς του Δήμου Κιλελέρ.

 

Δήμαρχος

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες και υλικό που αφορά στον Δήμαρχο Κιλελέρ και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπο την επίβλεψή του. Μπορείτε να δείτε το βιογραφικό του Δημάρχου, τα κείμενα των ομιλιών και των συνεντεύξεών του καθώς και αρχείο φωτογραφιών από εκδηλώσεις, συναντήσεις, επαφές κλπ.                                             

 

Αντιδήμαρχοι

Το Δήμαρχο επικουρούν Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.Ο αριθμός των Αντιδημάρχων για κάθε δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό. Στους μεγαλύτερους δήμους όπως ο Δήμος Κιλελέρ, ο αριθμός των Αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των δημοτικών κοινοτήτων (διαμερισμάτων) και μπορεί να αυξηθεί κατά 3 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Με Απόφαση Δημάρχου ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο. Η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των  δυόμισι ετών.

Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος που ορίζεται από το Δήμαρχο ή ο ίδιος ο Δήμαρχος. 

Δημοτικό Συμβούλιο

To Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης), αποτελείται σήμερα από 27 Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια. Από αυτούς 18 ανήκουν στην πλειοψηφήσασα παράταξη (δηλαδή στην παράταξη που επικράτησε στις εκλογές), επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 9 ανήκουν στους έξι μειοψηφήσαντες συνδυασμούς. Επικεφαλής του κάθε μειοψηφήσαντα συνδυασμού είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος.

Δημοτικές Ενότητες

Ο δήμος Κιλελέρ έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες, η κάθε μία εκ των οποίων συμπεριλαμβάνει τις εξής Τοπικές Κοινότητες και οικισμούς:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από 6 δημοτικούς συμβούλους. Από αυτούς 4 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος.

Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από 6 δημοτικούς συμβούλους. Από αυτούς 4 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team

Search