Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Γενικά Αρθρα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κιλελέρ συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Εμπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο Αξόνων Προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΟΤΑ α' βαθμού. Στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών του ΟΤΑ και των Νομικών του Προσώπων και παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της πενταετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄αριθμ. 41179/23.10.2014 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 η δομή του έχει ως εξής: 

 1. Στρατηγικό Σχέδιο.
 2. Επιχειρησιακό Σχέδιο.
 3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, το Στρατηγικό Σχέδιο (Α’ Φάση) έχει τους παρακάτω σκοπούς:

 1. αποτύπωση των χαρακτηριστικών της γεωγραφικής ενότητας του Δήμου Κιλελέρ, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Δήμου. και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση,
 2. διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή του του Δήμου και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων,
 3. προσδιορισμός της στρατηγικής του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά του.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο που αποτελεί την Β’ φάση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποβλέπει:

 1. στον προσδιορισμό  των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις οποίες διαρθρώνεται το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ο.Τ.Α. διατυπώνονται με τη μορφή αξόνων οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα
 2. στην εξειδίκευση κάθε μέτρου σε στόχους. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε μέτρου, κάθε υπηρεσία καταρτίζει αρμοδίως σχέδια δράσης. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα ή επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης,
 3. στον προσδιορισμό των δράσεων υπερτοπικής σημασίας και προώθησης διαδημοτικών συνεργασιών διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων μπορεί να είναι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. Μπορεί επίσης να είναι και οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις συνεργασίας του Δήμου με άλλους φορείς,
 4. ομαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου,
 5. ιεραρχούνται και προγραμματίζονται οι δράσεις καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Τηλέφωνα Υπηρεσιών

stoixia epikinonias sidebanner 400

Υπηρεσίες Του Δήμου

Διαρθρωση Υπηρεσιών Δήμου

Κεπ Δημου Κιλελερ

kep 1 banner

Κέντρο Κοινότητας

kentro koin banner 500

ΚΔΑΠ Δήμου Κιλελέρ

kdap banner

Εκτέλεση Προϋπολογισμού

budget banner 500

Κραυξίδειος Αγώνας Δρόμου

logoContact 500

wifi side banner 500px

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Διαφάνεια Στο Δήμο

banner diavgia

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team