>

Δημοτικές Επιχειρήσεις

Υπηρεσιες και φορεις

Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου

Ο Ο.Π.Α.Π. (ΝΠΔΔ) συστάθηκε με την υπ’αριθμ. 33/2011 απόφαση Δ.Σ. (ΦΕΚ 1055Β/30.05.2011): «Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλελέρ Λάρισας και σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (άρθρο 103 του Ν. 3852/2010)», συγχωνεύοντας διάφορα ΝΠΔΔ των συνενωμένων Καποδιστριακών Δήμων με σκοπό την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών που αφορούν στους Τομείς του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού όπως αυτές προκύπτουν από το Άρθρο 75 Παρ 1 του Ν.3463 (2006 ΦΕΚ Α’ 114). Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος του οποίου είναι Δημοτικός Σύμβουλος, χρηματοδοτείται από το Δήμο, στεγάζεται δε και λειτουργεί στο Πνευματικό Κέντρο, κτήριο ιδιοκτησίας του Δήμου στη Νίκαια.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ (ΝΠΙΔ) συστάθηκε με την υπ’αριθμ. 37/2011 απόφαση Δ.Σ. (ΦΕΚ 1055Β /30-5-2011) : «Συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Κιλελέρ Λάρισας και σύσταση νέας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (άρθρο 109 του Ν. 3852/2010)», συγχωνεύοντας τις ΔΕΥΑ ΝΙΚΑΙΑΣ και ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ με σκοπό την διαχείριση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής του Δήμου μετά από επέκταση των δραστηριοτήτων της με το ΦΕΚ Β’ 1430/2013. Η Επιχείρηση διαχειρίζεται την ύδρευση όλων των οικισμών του Δήμου πλην των Κοινοτήτων Νίκαιας, Νέων Καρυών Δ.Ε Νίκαιας, Μελισσοχωρίου και Ομορφοχωρίου Δ.Ε Πλατυκάμπου και Άγιων Ανάργυρων, Μεσοράχης, Κραννώνα και Κάμπου Δ.Ε. Κραννώνα, η διαχείριση της υδροδότησης των οποίων έχει παραχωρηθεί  στη ΔΕΥΑ Λάρισας με προγραμματική σύμβαση. Με την υπ΄αριθμ. 169/2013 απόφαση Δ.Σ Κιλελέρ, διαχειρίζεται και το δίκτυο των αρδευτικών γεωτρήσεων.

Η σημερινή οργανωτική διάρθρωση καλύπτει σε καλό βαθμό την λειτουργία και την συντήρηση, αποχέτευσης και άρδευσης σε ολόκληρο τον Δήμο Κιλελέρ και του δικτύου ύδρευσης πλην των οικισμών που εξυπηρετούνται από την ΔΕΥΑ Λάρισας.

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλελέρ (Κ.Δ.Ε.Κ.) αποτελεί ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου .

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων σε κάθε δήμο, όπως προέβλεψε ο Ν.3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλελέρ με την υπ’ αριθμ.72/186/2011 απόφασή του αποφάσισε τη συγχώνευση των προϋπαρχουσών επιχειρήσεων σε μία επιχείρηση με την επωνυμία Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλελέρ (Κ.Δ.Ε.Κ).

Η Κ.Δ.Ε.Κ. επιχορηγείται για συγκεκριμένες δράσεις, που σκοπό έχουν την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές του Δήμου Κιλελέρ που της έχουν εκχωρηθεί, με βάση το Διετές Πρόγραμμα που έχει συνάψει με αυτόν.
Σκοπός πλέον της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΕΛΕΡ» (Κ.Δ.Ε.Κ.) είναι η μέριμνα για όλα τα κοινωνικά προβλήματα των Δημοτών, ανεξαρτήτως ηλικίας. Μεταξύ άλλων η φροντίδα για την περίθαλψη, σίτιση, ένδυση των απόρων και αστέγων Δημοτών, η φροντίδα για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα υγείας και πρόληψης, καθώς και η εν γένει εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην μέριμνα και υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

1. Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα των Δημοτών, με τη λειτουργία π.χ.:

• κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, και μονάδων κοινωνικής φροντίδας

• συγχρηματοδοτουμένων κοινωνικών προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ.

2. Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων.
3. Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων δημοτών
4. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
5. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.
6. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
7. Η συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
8. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Η έδρα της είναι στη Νίκαια, έδρα του Δήμου Κιλελέρ, Ηρώων Πολυτεχνείου & Αγίου Χαραλάμπους, όπως και οι διάφορες εγκαταστάσεις της όπου εξυπηρετούνται οι δράσεις της.

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Τηλέφωνα Υπηρεσιών

stoixia epikinonias sidebanner 400

Υπηρεσίες Του Δήμου

Διαρθρωση Υπηρεσιών Δήμου

Κεπ Δημου Κιλελερ

kep 1 banner

Κέντρο Κοινότητας

kentro koin banner 500

ΚΔΑΠ Δήμου Κιλελέρ

kdap banner

Εκτέλεση Προϋπολογισμού

budget banner 500

Κραυξίδειος Αγώνας Δρόμου

logoContact 500

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Διαφάνεια Στο Δήμο

banner diavgia

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.  Design & Development by Sysupport Team